DRB Hukuk 2016 Tüm Hakları Saklıdır

Rayhan Bozabalı Rayhan Bozabalı Rayhan Bozabalı Gülce Candemir Gülce Candemir
demo
  • demo

    Tıp ve Sağlık Hukuku

  • demo

    Ölüm ve Yaralanma Davaları

  • demo

    Sigorta Davaları

Tıp ve Sağlık Hukuku
Ölüm ve Yaralanma Davaları
Sigorta Davaları

demo

DRB Hukuk Bürosu

DRB Hukuk Bürosu

DRB; başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına, kamu ve özel sektör tüzel kişiliği altında faaliyet gösteren kurumsal sağlık hizmeti sunucularına, Tıp ve Sağlık Hukuku alanında; danışmanlık, bilimsel görüş, eğitim, bilirkişilik, uzlaştırıcılık ve sigortacılık hizmetleri sunmayı amaçlayan özel bir girişimdir...


Devamı...
chef

"Do it now, not tomorrow.

Always continue the climb. It is possible for you to do."

chef

DOKTOR RAPORU

 

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2004/988

K. 2005/20353

T. 5.10.2005

• MÜESSİR FİİL ( Doktor Raporları İle Eylemin Sabit Olduğu - Mağdurun İş ve Güçten Kalma Süresi İle İlgili Raporlar Arasındaki Farklılık Giderilerek Sanığın Hukuki Durumunun Takdiri Gereği )

• DOKTOR RAPORLARININ ÇELİŞKİLİ OLMASI ( İş ve Güçten Kalma Süresi İle İlgili Raporlar Arasındaki/Farklılık Giderilerek Sanığın Hukuki Durumunun Takdiri Gereği - Müessir Fiil )

• İŞ VE GÜÇTEN KALMA SÜRESİ ( Müessir Fiil - Doktor Raporları Arasındaki Farklılık Giderilerek Sanığın Hukuki Durumunun Takdiri Gereği )

5237/m.86

ÖZET : Mağdurun aşamalardaki iddiaları ve iddiasını doğrulayan doktor raporları ile sanığın müessir fiil eylemi sabit olduğundan, iş ve güçten kalma süresi ile ilgili raporlar arasındaki farklılık giderilerek sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekir.

DAVA : Müessir fiil suçundan sanık İsmail'in yapılan yargılaması sonucunda; BERAATİNE dair ( ACIPAYAM ) Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 25.12.2002 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi o yer C.Savcısı tarafından istenmekle ve dosya C.Başsavcılığının 22.12.2003 tarihli tebliğnamesiyle dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü:

KARAR : Mağdurun aşamalardaki iddiaları ve iddiasını doğrulayan doktor raporları ile sanığın müessir fiil eylemi sabit olduğundan, iş ve güçten kalma süresi ile ilgili raporlar arasındaki farklılık giderilerek sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, delil yetersizliğinden bahisle beraat hükmü tesisi,

demo