DRB Hukuk 2016 Tüm Hakları Saklıdır

Rayhan Bozabalı Rayhan Bozabalı Rayhan Bozabalı Gülce Candemir Gülce Candemir
demo

Blog

Blog Listesi


Asistan Hekimlerin Hukuki Sorumluluğu

GENEL OLARAK Türk Hukuk sisteminde, hekim sorumluluğu için özel olarak düzenlenmiş hükümler yok denecek kadar azdır. Gerek 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'ndaki, gerekse 818 sayılı Borçlar Kanunu'ndaki genel hükümler, hekimlerin mesleklerinden dolayı işledikleri, hukuka aykırı eylemlere veverdikleri zararlara da uygulanmaktadır. Normal koşullarda, hekimin... Devamı için tıklayınız.

demo